Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Lista kandydatów do przyjęcia
Lista kandydatów do przyjęcia
08.10.2019 więcej
Wynik V etapu postępowania kwalifikacyjnego i klasyfikacja do VI etapu
Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego ( rozmowy
kwalifikacyjnej z 5 sierpnia 2019 r.) Lista kandydatów
zakwalifikowanych do VI etapu postępowania kwalifikacyjnego.
06.08.2019 więcej
Wynik IV etapu postępowania kwalifikacyjnego
Wynik IV etapu postępowania kwalifikacyjnego ( ocena
dokumentów ) 24.07-02.08.2019.
02.08.2019 więcej
Wyniki II etapu postepowania kwalifikacyjnego
Wyniki II etapu postepowania kwalifikacyjnego
22.07.2019 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
Komendant Miejski PSP w Opolu ogłasza nabór do służby na 3
stanowiska stażysty ( docelowo starszy ratownik ) w służbie
przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.
04.07.2019 więcej
Nabór do służby przygotowawczej na 2 stanowiska
Nabór do służby przygotowawczej na 2 stanowiska
10.04.2019 więcej
Nabór na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej
Nabór na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej
07.02.2019 więcej
Nabór do służby przygotowawczej w codziennym systemie
Ogłoszenie naboru do służby przygotowawczej w codziennym
systemie czasu służby w sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy
Miejskiej PSP w Opolu.
04.01.2019 więcej
Nabór do służby przygotowawczej
Nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w
systemie codziennym
31.12.2018 więcej
Nabór do służby grudzien 2018 r.
Nabór do służby grudzien 2018 r.
31.12.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się