2018-12-31

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej


INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ INFORMACJE PUBLICZNE


1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

2. Na zapytanie ustne, w sytuacji konieczności udzielenia odpowiedzi pisemnej - zapytanie powinno być spisane i potwierdzone przez wnoszącego i przyjmującego.

3. Na zapytanie ustne nie mogą być udostępnione informacje w żądanej formie. Udostępnienie określonej formy powinno być wskazane w pisemnym wniosku.

4. Jeżeli informacje są ogólnie dostępne lub publikowane np. w internecie, Dzienniku Urzędowym - nie podlegają udostępnieniu na indywidualne zapytanie.

5. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgłoszone w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie podlegają opłacie 

6. Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą tradycyjną na adres Komendy, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kmsekret@kmpsp.opole.pl  lub faxem: 77 400 20 31.

7. Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami). Zasady udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1228).

Załączniki

  wniosek-o-udostepnienie.pdf 82,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się